Logo-Stichting

Opgericht op 12 maart 2020

ANBI
Stichting Ontmoeten & Verbinden Elst

"Het stimuleren en organiseren van laagdrempelige activiteiten voor inwoners of groepen inwoners van Elst"

Op de foto: (vlnr) John, Antjella en Hester.

Sinds 12 maart 2020 zijn wij Stichting Ontmoeten en Verbinden Elst. Daar maken de Huiskamer van Elst, de Soeptafel, Belevingskaart van Elst, Winterbingo’s en Dinnershows deel van uit.

In april 2020 hebben we de ANBI-status aangevraagd en gekregen.
Een van de voorwaarden is om onderstaande informatie op deze website beschikbaar te hebben:

Het bestuur van de Stichting Ontmoeten en Verbinden Elst

Hester van Aalst, voorzitter.
John Baaijens, secretaris/plaatsvervangend voorzitter.
Antjella den Held, algemeen bestuurslid.

Naast deze bestuursleden zijn er ongeveer 55 gastvrouwen, -heren en andere vrijwilligers actief. Bij de Huiskamer van Elst, De Soeptafel, de Dinnershows, de Winterbingo’s enz. Alle gastvrouwen en gastheren en de bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen daarvoor geen vergoeding.

Alleen met toestemming van het bestuur gemaakte onkosten of reiskosten worden vergoed. Voor reiskosten zijn dat de gemaakte kosten van openbaar vervoer of een vergoeding per kilometer met eigen vervoer.

De stichting heeft ten doel het stimuleren en organiseren van activiteiten voor inwoners of groepen inwoners van Elst ter bevordering van contacten in Elst(Overbetuwe), alsmede het bevorderen van het welzijn van bewoners door het tegengaan van eenzaamheid. mits het algemeen nut van de samenleving of onderdelen daarvan dienende.

Secretariaat:

Stichting Ontmoeten & Verbinden Elst
& Huiskamer van Elst.
Windroos 5
6661 RR Elst.

KvK: 77665260
RSIN: 8610.87.288.
Ons beleidsplan.
Financieel overzicht van 2020.